Polish English German Norwegian Russian Swedish

Sprawdź nowe oferty pracy stałej i sezonowej w Ogrodach Hortulus i złóż swoje CV już dziś -> kliknij tutaj. Uwaga! Praca nie tylko dla ogrodników;)

Stowarzyszenie dla Ogrodów Hortulus

funkcjonuje od 2016 roku

 

Jego głównym celem jest działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju i promocji Ogrodów Hortulus oraz ich ochrony jako przykładu dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Stowarzyszenie realizuje cel główny poprzez realizację celów szczegółowych do których należą:

1. Inicjowanie, popieranie i propagowanie działań na rzecz:

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogrodów;

- rozwoju ogrodnictwa i szkółkarstwa;

- rozwoju turystyki kwalifikowanej (m.in.: pieszej, rowerowej, caravaningowej, konnej), kulturowej i krajoznawczej oraz różnych form terapii realizowanych na terenach ogrodów (hortiterapii);

- właściwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju turystycznych możliwości regionu;

- kreowania i promocji markowych produktów przemysłu czasu wolnego regionu;

- podnoszenia świadomości ekologicznej, ogrodniczej, kulturowej;

- wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w ogrodnictwie.

2. Promocja i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o znaczeniu środowiska naturalnego człowieka, w szczególności o roli roślin w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz popularyzowanie funkcji społecznej, kulturowej i terapeutycznej ogrodu.

3. Poszukiwanie partnerów do wspólnych działań w zakresie promocji ogrodów w kraju i za granicą.

4. Promowanie innowacyjnych funkcji ogrodu jako miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i prezentacji sztuki.

5. Edukowanie i promowanie wiedzy ogrodniczej wśród grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

6. Rozwój kapitału ludzkiego.

7. Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i rozwojowi turystyki na terenie Ogrodów Hortulus i regionu.

8. Sondowanie nowych rozwiązań i eksperymentowanie w zakresie procesów technologicznych, funkcjonalnych oraz introdukcyjnych na obszarze Ogrodów Hortulus.