Polish English German Norwegian Russian Swedish
 

 Rozpoczeliśmy długi weekend majowy w Ogrodach Hortulus. Ogrody będą otwarte równierz 1 i 3 maja, sprzawdź godziny otwarcia tutaj

Uwaga! Od 29.04.2017 r. otwarte są równierz Ogrody Hortulus Spectabilis. Sprawdź godziny otwarcia tutaj

Stowarzyszenie dla Ogrodów Hortulus

funkcjonuje od 2016 roku

 

Jego głównym celem jest działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju i promocji Ogrodów Hortulus oraz ich ochrony jako przykładu dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

Stowarzyszenie realizuje cel główny poprzez realizację celów szczegółowych do których należą:

1. Inicjowanie, popieranie i propagowanie działań na rzecz:

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogrodów;

- rozwoju ogrodnictwa i szkółkarstwa;

- rozwoju turystyki kwalifikowanej (m.in.: pieszej, rowerowej, caravaningowej, konnej), kulturowej i krajoznawczej oraz różnych form terapii realizowanych na terenach ogrodów (hortiterapii);

- właściwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju turystycznych możliwości regionu;

- kreowania i promocji markowych produktów przemysłu czasu wolnego regionu;

- podnoszenia świadomości ekologicznej, ogrodniczej, kulturowej;

- wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w ogrodnictwie.

2. Promocja i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie o znaczeniu środowiska naturalnego człowieka, w szczególności o roli roślin w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz popularyzowanie funkcji społecznej, kulturowej i terapeutycznej ogrodu.

3. Poszukiwanie partnerów do wspólnych działań w zakresie promocji ogrodów w kraju i za granicą.

4. Promowanie innowacyjnych funkcji ogrodu jako miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i prezentacji sztuki.

5. Edukowanie i promowanie wiedzy ogrodniczej wśród grup dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

6. Rozwój kapitału ludzkiego.

7. Budowa i rozbudowa infrastruktury służącej szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej i rozwojowi turystyki na terenie Ogrodów Hortulus i regionu.

8. Sondowanie nowych rozwiązań i eksperymentowanie w zakresie procesów technologicznych, funkcjonalnych oraz introdukcyjnych na obszarze Ogrodów Hortulus.